MIPEX doo

Vizija i misija

Naša vizija je izgraditi snažan MIPEX brend kao sinonim za stabilnog dobavljača visokokvalitetnih medicinskih sredstava poznatih svjetskih proizvođača, koji svojim proizvodima opskrbljuje tržište cijele Bosne i Hercegovine preko mreže kupaca sa kojima ima razvijene partnerske odnose zasnovane na povjerenju i otvorenoj komunikaciji. Naša vizija je kontinuirano razvijanje tržišta medicinskih sredstava kroz širenje i poboljšanje sopstvenog distributivnog lanca obezbjeđujući pri tom da potrebe bosanskohercegovačkih potrošača budu zadovoljene iznad njihovih očekivanja.

Kako bismo ostvarili viziju preduzeća svakodnevno ispunjavamo misiju koja se ogleda u sledećem:

  • Gradimo dugoročne partnerske odnose sa vodećim svjetskim proizvođačima kvalitetnih proizvoda koji se temelje na povjerenju i otvorenoj komunikaciji
  • Naše kupce tretiramo kao strateške partnere u procesu zadovoljenja potreba krajnjih korisnika i zbog toga svakodnevno nastojimo na najbolji način ispuniti njihove zahtjeve i očekivanja
  • Kontinuirano usavršavamo i obučavamo svoje zaposlene kako bi ispunili potrebe kupaca na najefikasniji mogući način
  • Investiramo u logističku infrastrukturu koja svakodnevno doprinosi efikasnom obavljanju administrativnih i distributivnih poslova
  • Svakodnevno ulažemo napore u jačanje distributivnog lanca kako bi naši proizvodi pravovremeno zadovoljili potrebe svih bosanskohercegovačkih korisnika