MIPEX doo

Kompresivni zavoji

slika

Curi-Med kratkoistezljivi zavoj

Koristi se za tretiranje edema izazvanih venskom insuficijencijom i poremećajem limfnog sistema. Može se koristiti kao pomoćni zavoj kod povreda mišića i zglobova i kao kompresivni zavoj u daljem tretmanu. Ovi zavoji ne sadrže elastična vlakna, imaju moć istezanja oko 80% i obezbjeđuju visok radni pritisak i nizak pritisak u stanju mirovanja. Sastav: 100 % pamuk. Proizvod ne sadrži lateks i ima fiksirane krajeve. Zavoji se moraju prati između svake zamjene kako bi zadržali isti nivo kompresije. Ovi zavoji se mogu koristiti više puta. Proizvodi su predviđeni za pranje na 60 °C bez mogućnosti ispiranja boje, ali toleriše se i pranje na 90 °C.

Slika

Slika


Curi-Med dugoistezljivi zavoj

Koristi se za tretiranje edema izazvanih venskom insuficijencijom i poremećajem limfnog sistema. Može se koristiti kao pomoćni zavoj kod povreda mišića i zglobova i kao kompresivni zavoj u daljem tretmanu. Dugoistezljivi zavoji sadrže elastična vlakna i obezbjeđuju visok radni pritisak i visok pritisak u stanju mirovanja. Sastav: 81 % pamuk, 16 % poliamid i 3 % poliuretan. Proizvod ne sadrži lateks, a ima moć istezanja 165 %. Isporučuju se bez kopči i pakuju se pojedinačno u celofan.

Slika

Slika