MIPEX doo

Rukavice

Sve rukavice iz MIPEX prodajnog programa su registrovane u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH i kao takve ispunjavaju zahtjeve standarda EN 455.