MIPEX doo

Program sterilnih hirurških rukavica čine rukavice sa puderom proizvođača Orange Medica, kao i rukavice sa i bez pudera proizvođača Wear Safe.

Sterilne hirurške rukavice sa puderom

Sterilne hirurške rukavice sa puderom proizvođača Orange Medica

Sterilne hirurške lateks rukavice sa puderom proizvodi grupacija Orange Medica iz Kine. Rukavice imaju glatku površinu i zarolani rub na rukavu. Prikladne su za primjenu u opštoj hirurgiji.


Sterilne hirurške rukavice sa puderom, proizvođač Orange Medica, Kina
Šifra Artikl Veličina Pakovanje/karton
7001 Sterilne hirurške lateks rukavice sa puderom 6,5 50/500
7002 Sterilne hirurške lateks rukavice sa puderom 7,0 50/500
7003 Sterilne hirurške lateks rukavice sa puderom 7,5 50/500
7004 Sterilne hirurške lateks rukavice sa puderom 8,0 50/500
7005 Sterilne hirurške lateks rukavice sa puderom 8,5 50/500

Sterilne hirurške rukavice sa puderom proizvođača Wear Safe

iNtouch Lite sterilne hirurške lateks rukavice sa puderom proizvodi kompanija Wear Safe u Maleziji . Ove rukavice su meke kako bi obezbijedile komfor tokom dugotrajnih hirurških operacija. Rukavice su blago puderisane kako bi se obezbijedilo jednostavnije navlačenje na ruke.

Rukavice su ugodne na koži korisnika budući da su prošle kroz proces bijeljenja kako bi se uklonila prekomjerna količina proteina i hemikalija, a sve u cilju smanjenja vjerovatnoće da će izazvati alergijsku reakciju na koži.

Tehničke karakteristike rukavica:

 • Prirodna boja (krem)
 • Blago puderisane
 • Produženi rukav za bolju pokrivenost (minimalno 290mm)
 • Optimalna debljina rukavice za bolji osjećaj dodira
 • Meka formulacija rukavice povećava komfor i smanjuje zamor ruku tokom duže upotrebe
 • Dizajnirane posebno za svaku ruku za zakrivljenim prstima kako bi se povećao komfor i spretnost
 • Neklizajuća mikroteksturisana površina poboljšava prijanjanje, kako bi se obezbijedilo efikasnije rukovanje instrumentima
 • Nizak sadržaj proteina i hemijskih ostaka smanjuju hiperosjetljivosti Tipa I/IV
 • Rukavice su prikladne za primjenu u svim tipovima opšte hirurgije
 • Biokompatibilno testirane (ISO 10993)
 • Sterilisane gama iradijacijom (ISO 11137)
Sterilne hirurške lateks rukavice sa puderom, proizvođač Wear Safe, Malezija
Šifra Artikl Veličina Pakovanje/karton
SPBPPF iNtouch Lite sterilne hirurške lateks rukavice sa puderom 6,5 50/500
SPBPPF iNtouch Lite sterilne hirurške lateks rukavice sa puderom 7,0 50/500
SPBPPF iNtouch Lite sterilne hirurške lateks rukavice sa puderom 7,5 50/500
SPBPPF iNtouch Lite sterilne hirurške lateks rukavice sa puderom 8,0 50/500
SPBPPF iNtouch Lite sterilne hirurške lateks rukavice sa puderom 8,5 50/500

Sterilne hirurške rukavice bez pudera

Sterilne hirurške rukavice bez pudera obložene polimerom proizvođača Wear Safe

iNtouch sterilne hirurške rukavice bez pudera obložene polimerom su prikladne za korištenje u slučajevima u kojima postiji mogućnost pojave alergije na lateks. Čestice pudera lako za sebe vežu proteine lateksa koji kod nekih pacijenata i korisnika mogu da dovedu do hiperosjetljivosti Tipa I.

iNtouch rukavice bez pudera su jednom obložene polimerom kako bi se omogućilo jednostavnije navlačenje na suhe i vlažne ruke.

Tehničke karakteristike rukavica:

 • Prirodna do svijetlo žuta boja
 • Rukavice su prikladne za primjenu kod osoba koje su osjetljive na čestice pudera
 • Produženi rukav obezbjeđuje bolju pokrivenost radne površine (minimum 290mm)
 • Glatka unutrašnja površina za izuzetno iskustvo prilikom primjene duplih rukavica
 • Meka formulacija rukavice povećava komfor i smanjuje zamor ruku tokom duže upotrebe
 • Optimalna debljina rukavice obezbjeđuje jedinstveni osjećaj dodira
 • Posebno dizajnirane za lijevu i desnu ruku sa zakrivljenim prstima kako bi se obezbijedio veći komfor i preciznost
 • Neklizajuća, mikro tekstirirana površina povećava povećava prijanjanje na ruku kako bi se obezbijedilo efikasnije rukovanje instrumentima
 • Zarolani kraj rukava omogućava efikasnije i sigurnije navlačenje na ruke
 • Nizak sadržaj proteina i hemijskih ostataka minimizaraju hiperosjetljivost tipa I i IV
 • Prikladne za korištenje u svim tipovima opšte hirurgije
 • Biokompatibilno testirane (ISO 10993)
 • Sterilisane gama iradijacijom (ISO 11137)
Sterilne hirurške rukavice bez pudera obložene polimerom, proizvođač Wear Safe, Malezija
Šifra Artikl Veličina Pakovanje/karton
SPBPYT iNtouch sterilne hirurške lateks rukavice bez pudera 6,0 50/500
SPBPYT iNtouch sterilne hirurške lateks rukavice bez pudera 6,5 50/500
SPBPYT iNtouch sterilne hirurške lateks rukavice bez pudera 7,0 50/500
SPBPYT iNtouch sterilne hirurške lateks rukavice bez pudera 7,5 50/500
SPBPYT iNtouch sterilne hirurške lateks rukavice bez pudera 8,0 50/500
SPBPYT iNtouch sterilne hirurške lateks rukavice bez pudera 8,5 50/500

Sterilne hirurške rukavice bez pudera dva puta obložene polimerom proizvođača Wear Safe

Sterilne hirurške rukavice bez pudera iNtouch Slide su visokokvalitetne hirurške rukavice namijenjene za primjenu u ortopediji i traumatologiji. Unutrašnjost ove rukavice je presvučena specifičnom mješavinom polimera koja omogućava jednostavno navlačenje na ruke čak i prilikom korištenja duplih rukavica (DHD tehnologija). Rukavice su specijalno dizajnirane da odlično prijanjaju na ruci korisnika, a sve to kako bi se poboljšala preciznost pokreta i rukovanja instrumentima u suhim i vlažnom uslovima.

Tehničke karakteristike iN Touch Slide DHD sterilnih hirurških rukavica bez pudera:

 • Prirodna do svijetlo žuta boja
 • Nepuderisane rukavice, obložene jedinstvenom mješavinom polimera, koje omogućava jednostavno navlačenje na suve i vlažne ruke
 • Glatka unutrašnja površina koja pruža izuzetno iskustvo prilikom korištenja duplih rukavica
 • Jedinstven osjećaj prirodne kože, za sigurno rukovanje instrumentima u suvim i vlažnim uslovima
 • Meka formulacija rukavica pruža udobnost i smanjuje zamor ruku tokom duže upotrebe
 • Optimalna distribucija debljine rukavice za odličan osjećaj dodira
 • Napravljene posebno za lijevu, posebno za desnu ruku, sa zakrivljenim prstima za bolju spretnost i udobnost
 • Neklizajuća mikroteksturisana površina poboljšava prijanjanje, kako bi se obezbijedilo efikasnije rukovanje instrumentima
 • Zavijeni dizajn kraja rukava omogućava sigurno i efikasno navlačenje rukavica
 • Ljepljiva traka na kraju rukava osigurava sigurno držanje rukavice preko zaštitne hirurške odjeće
 • Nizak sadržaj proteina i hemijskih ostaka smanjuju hiperosjetljivosti Tipa I/IV
 • Pogodne za primjenu u opštoj hirurgiji, ortopediji i operacijama visokog rizika gdje je potrebno koristiti duple rukavice
 • Sterilizovane gama iradijacijom (ISO 11137)
 • Biokopmatibilno testirane (ISO 10993)

Rukavice iN Touch Slide u Maleziji proizvodi najveći svjetski proizvođač rukavica Kossan prema zahtjevima standarda EN 455.

Sterilne hirurške rukavice bez pudera dva puta obložene polimerom, proizvođač Wear Safe, Malezija
Šifra Artikl Veličina Pakovanje/karton
7200 iNtouch Slide DHD sterilne hirurške lateks rukavice bez pudera 6,0 50/500
7201 iNtouch Slide DHD sterilne hirurške lateks rukavice bez pudera 6,5 50/500
7202 iNtouch Slide DHD sterilne hirurške lateks rukavice bez pudera 7,0 50/500
7203 iNtouch Slide DHD sterilne hirurške lateks rukavice bez pudera 7,5 50/500
7204 iNtouch Slide DHD sterilne hirurške lateks rukavice bez pudera 8,0 50/500
7205 iNtouch Slide DHD sterilne hirurške lateks rukavice bez pudera 8,5 50/500