MIPEX doo

Zdravstvene ustanove

Medicinska sredstva iz MIPEX asortimana dostupna su medicinskom osoblju u javnim zdravstvenim ustanovama zahvaljujući uspješnoj realizaciji ugovora o javnoj nabavci roba. U dosadašnjem radu uspješno su realizovani tenderski ugovori sa Kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu, Zdravstvenim centrom Brčko, Kliničkim centrom Banja Luka, Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Zavodom za zbirinjavanje mentalno invalidnih osoba Drin i Bakovići, te mnogim bolnicama, staračkim domovima, domovima zdravlja itd.

Visokokvalitetni proizvodi iz MIPEX asortimana dostupni su medicinskom osoblju i u privatnim zdravstvenim ustanovama zahvaljujući mreži veledrogerija sa kojima MIPEX ima izgrađene partnerske odnose. Zbog obima poslovne aktivnosti, pojedine privatne zdravstvene ustanove snabdijevamo direktno.