MIPEX doo

Inkontinencija

Šta je inkontinencija i koji su uzroci njenog nastanka?

Zašto je broj osoba koje pate od inkontinencije u konstantnom porastu?

Da li su sa problemom inkontinencije suočene samo žene?

Koje vrste inkontinencije postoje?

Koja je funkcija mišića zdjeličnog dna?

Koja pomagala mogu koristiti osobe koje pate od inkontinencije?

Koje su prednosti uložaka za inkontinenciju?

Kada se više proporučuje korištenje uloška nego pelene za inkontinenciju?

Da li se mogu baviti fizičkim aktivnostima ukoliko nosim uložak ili pelenu za inkontinenciju?

Koliko često treba mijenjati pelenu?

Da li se od nošenja pelena mogu pojaviti infekcije ili alergijske reakcije na koži?

Kako izabrati adekvatno pomagalo za inkontinenciju?

Zašto se žene češće suočavaju sa problemom inkontinencije u trudnoći ili nakon poroda?


Šta je inkontinencija i koji su uzroci njenog nastanka? Povratak na vrh

Inkontinencija predstavlja nevoljno ispuštanje urina i/ili stolice, koje dovodi do socijalnog i/ili higijenskog problema kod osoba koje pate od iste. Osnovni uzroci nastanka inkontinencije su oštećenje mišića zatvarača anusa, slabost mišića karličnog dna, bolesti dijareje, oštećenje nerava, opstipacija i slično.

Zašto je broj osoba koje pate od inkontinencije u konstantnom porastu? Povratak na vrh

S obzirom da je inkontinencija još uvijek tabu tema, koju prate osjećaj stida i potreba za izolacijom, mnogi ne znaju gdje mogu da potraže pomoć i koja sve pomagala za inkontinenciju postoje, te je i to jedan od razloga povećanja broja osoba koje pate od inkontinencije.Takođe, razlozi zbog kojih je inkontinencija u konstantnom porastu su nedovoljan rad na prevenciji iste, produženje životnog vijeka ljudi, bolesti civilizacijskog razvoja, nevoljno poznavanje problema i mnogi drugi.

Da li su sa problemom inkontinencije suočene samo žene? Povratak na vrh

Urinarna inkontinencija često se pogrešno smatra problemom kojim su pogođene samo žene. U stvarnosti, od inkontinencije, pored žena, mogu da pate muškarci i djeca. Međutim, u mlađoj dobi veći je broj žena nego muškaraca koji pate od ove vrste inkontinencije, dok se kod starije populacije primjećuje nestajanje ove razlike. Postoje i grupe koje se češće susreću sa inkontinencijom, kao što su višerotkinje i starije osobe.

Koje vrste inkontinencije postoje? Povratak na vrh

 • Stres inkontinencija je najčešći oblik inkontinencije kojim su prvenstveno pogođene mlađe žene. Stres inkontinencija se često zove i „napornom“ inkontinencijom, jer je nekontrolisani gubitak urina, po pravilu, uzrokovan tjelesnim naporom. Gubitak urina varira od nekoliko kapljica do većih količina, ali se nikada ne radi o potpunom gubitku urina. Uglavnom je posljedica oslabljene muskulature karličnog dna, smanjene mogućnosti zatvaranja mišića mokraćne cijevi ili hormonalnih promjena, a gubitak mokraće nastaje usljed povećanja pritiska unutar trbušne duplje prilikom smijanja, kašljanja, kihanja, dizanja tereta i sl.
 • Urgentna inkontinencija ili preaktivna mokraćna bešika je povezana sa jakim i neodložnim nagonom za mokrenjem. Mokraćna bešika preaktivno radi, iako još nema potrebe za njenim pražnjenjem. Osobe s jakom urgentnom inkontinencijom dnevno idu 30 – 40 puta u toalet, iako je uobičajan broj odlazaka u toalet oko 7 puta. Osoba koja pati od ovog vida inkontinencije ne može da predvidi kada će početi nagon za mokrenjem i gubitak mokraće. Često dolazi do nekontrolisanog, iznenadnog gubitka urina, koji počinje s manje ili više bolnim nagonom, a ponekad čak i bez nagona za mokrenjem. Količina mokraće mjeri se u nekoliko kapi mokraće pa do potpunog pražnjenja bešike. Brojni su razlozi nastanka urgentne inkontinencije: upala mokraćne bešike, hipertrofija prostate, manjak estrogena, kamenci u mokraćnoj bešici, moždana kap, neke neurološke bolesti, psihički uzroci i dr.
 • Prelivna inkontinencija karakteriše smanjen nagon za mokrenjem zbog čega se urin ispušta tek kada je bešika prepunjena. Tipičan sindrom prelivne inkontinencije je konstantan gubitak urina ili nevoljni gubitak urina povezan sa fizičkim aktivnostima (pokretima). Urin ističe skoro neprekidno u malim količinama i uz slab mlaz. Uzrok prelivne inkontinencije kod žena najčešće je dugotrajno potiskivanje nagona za mokrenjem, a najčešći razlog kod muškaraca je povećanje prostate usljed bolesti ili starosti. Povećanje prostate nastupa kod 50% muškaraca u dobi od 50-60 godina, a u dobi od 80 godina pogođeno ih je 80%. U normalnim slučajevima povećanje prostate nije ozbiljna bolest, ali često dovodi do poremećaja prilikom ispuštanja urina.
 • Refleksna inkontinencija funkcije mišića mokraćne bešike i mišića zatvarača (sfinktera) koordinira centar za mokrenje u mozgu. Osoba ima izbor pražnjenja bešike iako još nema nagon za mokrenjem ili može da potisne taj nagon ukoliko ne postoji mogućnost pražnjenja mokraćne bešike. Kontrolu te funkcije malo dijete mora da nauči, a ona se često gubi tokom procesa starenja organizma ili usljed nekih stanja i oboljenja, kao što su moždani udar, tumori na mozgu, Parkinsonova bolest, multipla skleroza, povrede kičme itd.
 • Miješana inkontinencija je kombinacija stres i urgentne inkontinencije. Nekontrolisani gubitak urina povezan je sa fizičkim naporom i može se desiti sa jakim i iznenadnim nagonom ili bez ikakvog nagona za mokrenjem. Kod miješane inkontinencije često dolazi do gubitka veće količine mokraće, pa stoga manja pomagala za inkontinenciju nisu dovoljna, te je potrebno izabrati pomagalo sa većom moći upijanja.
 • Fekalna inkontinencija predstavlja nemogućnost kontrole pražnjenja crijeva, pri čemu može doći do neželjenog ispuštanja manje ili veće količine stolice (fecesa) iz crijevnog sistema. U slučajevima potpunog gubitka kontrole nad pražnjenjem crijeva može doći do poražavajućih posljedica na kvalitet života i psihološko stanje osobe. Fekalnom inkontinencijom mogu biti pogođene osobe svih starosnih dobi, ali se najčešće pojavljuje kod starijih od 65 godina, i to češće kod žena nego kod muškaraca.

Koja je funkcija mišića zdjeličnog dna? Povratak na vrh

Mišići zdjeličnog dna imaju veoma važnu funkciju u tijelu. Radi se o maloj grupi mišića koji nose i podupiru donje organe trbušne šupljine. Prilikom porasta pritiska u trbušnoj šupljini zdjelično dno se stisne i na taj način podupire mišiće kod zatvaranje mokraćne cijevi. Ukoliko su mišići zdjeličnog dna preslabi tada nisu u mogućnosti vršiti svoju funkciju i zbog toga dolazi do nevoljnog ispuštanja mokraće.

Koja pomagala mogu koristiti osobe koje pate od inkontinencije? Povratak na vrh

Inkontinentnim osobama je danas život znatno olakšan jer im na raspolaganju stoji niz pomagala za inkontinenciju, kao što su:

 • Ulošci za inkontinenciju koji su prikladni za sve oblike inkontinencije (od lake to deške), a mogu ih koristiti i žene i muškarci
 • Pelene za inkontinenciju su namijenjene za zbrinjavanje srednjih i teških oblika inkontinencije
 • Pelene gaćice za inkontinenciju se oblače poput klasičnog donjeg veša, a korištenjem ovog proizvoda osoba osjeća samopouzdanje zbog veće slobode pokreta
 • Podmetači za krevete se koriste kao dodatna zaštita za krevet u slučajevima inkontinencije, kao i u drugim medicinskim procedurama u kojima je potrebno dodatno zaštititi krevet
 • Mrežaste gaćice se koriste za fiksiranje uložaka za inkontinenciju.

Koje su prednosti uložaka za inkontinenciju? Povratak na vrh

Široka paleta uložaka za sve tipove inkontinencije omogućava korisnicima da pronađu optimalno rješenje koje odgovara njihovim specifičnim potrebama. Ulošci nisu namijenjeni samo za zbrinjavanje lakih oblika inkontinencije već i teških, pa se stoga mogu koristiti kao zamjena za pelene u slučajevima kada to odgovara krajnjim korisnicima. Osobe koje nose uloške osjećaju se komfornije i samostalnije jer nose proizvod koji je ugodniji, koji se lakše postavlja i skida, a uz to se i manje vidi ispod gardarobe. Ulošci su takođe i ekonomičniji način zbrinjavanja inkontinencije.

Kada se više proporučuje korištenje uloška nego pelene za inkontinenciju? Povratak na vrh

Ulošci za inkontinenciju u zavisnosti od svoje apsorpcione moći koriste se za zbrinjavanje svih oblika inkontinencije, od lake do teške. S tim u vezi, postoje ulošci za inkontinenciju koji imaju moć upijanja skoro kao pelena zbog čega se uložak može koristiti kao adekvatna zamjena za pelenu. Inkontinentnim osobama se preporučuje da tokom dana koriste uložak koji odgovara nivou inkontinencije sa kojim se suočavaju, a tokom noći pelenu. Ulošci se takođe preporučuju tokom toplih ljetnih dana kako bi se pacijent osjećao komfornije. Korištenje uložaka za inkontinenciju na ovakav način predstavlja savremeno i ekonomično rješenje u zbrinjavanju različitih oblika inkontinencije.

Da li se mogu baviti fizičkim aktivnostima ukoliko nosim uložak ili pelenu za inkontinenciju? Povratak na vrh

Pelene i ulošci za inkontinenciju ne ograničavaju osobe koje ih koriste u njihovim fizičkim aktivnostima. Muški i ženski ulošci za inkontinenciju ne ograničavaju osobe da se bave sportom niti bilo kakvim drugim aktivnostima. Ukoliko pak stepen problema zahtijeva nošenje pelene, preporučuje se korištenje pelena gaćica (Abri Flex) koje se oblače kao klasični donji veš, a inkontinentnim osobama pružaju osjećaj sigurnosti i maksimalnu slobodu pokreta.

Koliko često treba mijenjati pelenu? Povratak na vrh

Po pravilu svaka pelena i uložak za teži oblik inkontinencije, sa svoje spoljne strane ima indikator vlažnosti u obliku dvije žute linije. Kako pelena apsorbuje tečnost, tako dvije žute linije prelaze u plavu boju. U trenutku kada linije postanu u potpunosti plave ukupan apsorpcioni kapacitet pelene je iskorišten i to je znak da je potrebno promijeniti pelenu. Ova karakteristika na proizvodima za inkontinenciju omogućava da se pelena iskoristi u potpunosti čime se ostvaruju znatne uštede.

Da li se od nošenja pelena mogu pojaviti infekcije ili alergijske reakcije na koži? Povratak na vrh

Mogućnost pojave infekcije ili alergijske reakcije na koži inkontinentnog korisnika uspješno se izbjegava korištenjem kvalitetnih pelena i adekvatnim održavanjem higijene u intimnom području. Da bi se izbjeglo nastajanje neželjenih reakcija na koži potrebno je da pelena bude prozračna, odnosno da posjeduje vanjski sloj koji je sličan tekstilu koji ne propušta tečnost, ali omogućava koži da diše. Ova karakteristika omogućava da se smanji temperatura između kože korisnika i pelene, čime se onemogućava razvijanje bakterija. Kvalitetna pelena isto tako brzo upija tečnost i kapsulira je u svom jezgru kako bi unutrašnja površina pelene, a samim tim i koža korisnika, uvijek bila suha. Nastanak infekcije ili alergijske reakcije takođe je moguće izbjeći adekvatnom higijenom intimnog područja prilikom svake promjene pelene, kao i upotrebom pomada i krema sa visokim sadržajem masti koje stvaraju zaštitni sloj na koži i sprječavaju da urin dođe u dodir sa osjetljivom kožom u intimnom području.

Kako izabrati adekvatno pomagalo za inkontinenciju? Povratak na vrh

Veoma je važno pravilno odrediti koje pomagalo je potrebno inkontinentnoj osobi. Da li će inkontinentna osoba izabrati uložak ili pelenu zavisi od niza faktora kao što je pokretnost osobe, količina urina koja se nevoljno ispusti, učestalost mokrenja i slično. Takođe, potrebno je znati obim bokova korisnika, ukoliko je neophodno korištenje pelene.

Pravilno odaberite pomagalo za inkontinenciju odgovaranjem na jednostavna pitanja iz našeg upitnika. Upitnik Povratak na vrh

Zašto se žene češće suočavaju sa problemom inkontinencije u trudnoći ili nakon poroda? Povratak na vrh

Trudnoća predstavlja napor za tijelo žene, a usljed tog napora koji traje duži vremenski period žena može da osjeti promjene i poteškoće u funkcionisanju mokraćnog mjehura, materice, kao i slabljenje mišića zdjeličnog dna. Nekontrolisano ispuštanje urina često dolazi iz razloga što tokom trudnoće materica raste i pritišće mokraćni mjehur. Problemi sa nevoljnim mokrenjem često se nastave tokom postporođajnog oporavka iz razloga što se mišići zdjeličnog dna nisu dovoljno oporavili. U tom slučaju preporučljivo je korištenje nekog od pomagala za inkontinenciju kako bi se ovaj problem ublažio.